Filter

Termeni și condiții de utilizare

Prezentul Acord definește condițiile de utilizare a site-ului www.automall.md (denumit în continuare „Site-ul”), precum și materialele și serviciile postate pe acesta. Termenii acordului de utilizare sunt obligatorii pentru orice persoană de pe site-ul www.automall.md. Prezența persoanei pe site este considerată ca acceptarea de către utilizator a tuturor termenilor acordului de utilizare. Acest acord, precum și modificările și completările la acesta, intră în vigoare din momentul publicării lor pe site.

Utilizatori - persoane fizice (inclusiv reprezentanți ai persoanelor juridice) care au capacitatea de a se familiariza vizual cu informațiile postate pe site-ul www.automall.md.

Administrarea site-ului - o persoană (persoane) care gestionează suportul hardware și tehnic și / sau informațiile postate pe site, precum și dreptul de a lua decizii de natură administrativă și de a stabili reguli, inclusiv restricții privind utilizarea site-ului.

Informații - un set de informații sub orice formă, pe orice suport (inclusiv, dar fără a se limita la: video, audio, text, desen, grafică în alte forme și metode posibile) postate pe site.

 

Vă rugăm, pe lângă condițiile de mai jos, să vă familiarizați cu:

- Reglementări de garanție pentru clienții angro;

- Reglementări privind garanția pentru clienții cu amănuntul.

 

1. Condiții generale

 1. Utilizarea materialelor și serviciilor Site-ului este guvernată de normele legislației actuale din Republica Moldova.

 2. Prezentul acord este o ofertă publică, revocabilă. Din momentul înregistrării pe Site, se consideră că Utilizatorul a acceptat termenii acestui Acord.

 3. La înregistrarea pe Site, Utilizatorul este obligat să furnizeze informații corecte și actualizate.

 4. Utilizatorul este responsabil pentru corectitudinea și relevanța datelor sale personale, precum și pentru corectarea acestora și orice modificări. Utilizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor contului său (autentificare, parolă) și să nu le transfere altor persoane, pentru a evita frauda și acțiunile rău intenționate ale altora.

 5. Utilizatorului i se interzice utilizarea unui „cont fals” atunci când se înregistrează (adică se înregistrează sub un nume diferit), induce în eroare Utilizatorii cu privire la identitatea lor utilizând datele de conectare și parola altui utilizator înregistrat sau denaturând informații despre ei înșiși, vârsta lor sau relațiile lor cu alte persoane terțe sau organizații.

 6. Toate informațiile de pe site sunt furnizate in forma „cum sunt”. Administrația site-ului își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a modifica (edita) sau șterge informațiile, precum și mesajele personale și comentariile utilizatorilor, de a suspenda, restricționa sau inchide accesul la site în orice moment din orice motiv sau fără a da motive, cu sau fără o notificare prealabilă, astfel, ștergând contul (datele personale) a Utilizatorului în anumite cazuri, fără a fi responsabil pentru orice prejudiciu care ar putea fi cauzat Utilizatorului printr-o astfel de acțiune. Utilizatorul site-ului este obligat să respecte drepturile altor utilizatori, terți, Administrația site-ului, de a respecta tradițiile și etica stabilite pe internet și societatea în ansamblu.

 7. Administrația site-ului are dreptul de a colecta și stoca datele utilizatorului. Administrația site-ului are dreptul, la cererea legală a autorităților de stat, să furnizeze informațiile disponibile despre utilizator.

 8. Site-ul poate conține reclame, diverse mesaje de la administrarea site-ului, notificări automate și buletine informative. Administrația site-ului nu poartă nici o responsabilitate pentru conținutul mesajelor publicitare postate pe site.

 9. Nimic din acest acord nu poate fi înțeles ca stabilirea între Utilizator și Administrarea site-ului a relațiilor de agenție, relații pentru activități comune (parteneriat), orice altă relație care nu este prevăzută în mod expres în acest acord.

 10. Administrația site-ului nu este responsabilă pentru orice pierderi directe sau indirecte suportate din cauza utilizării sau incapacității de a utiliza informațiile site-ului. Administrarea site-ului nu garantează că informațiile despre site vor fi furnizate continuu, rapid, fiabil și fără erori; că rezultatele care pot fi obținute de Utilizator vor fi exacte și fiabile; că calitatea oricărui produs, serviciu, informație și altele obținute folosind informațiile site-ului va satisface așteptările utilizatorului. Utilizatorul este de acord că administrația site-ului nu are obligații directe sau indirecte față de utilizator în legătură cu orice posibilă pierdere sau deteriorare asociată cu utilizarea sau neutilizarea conținutului site-ului.

 11. Recunoașterea de către instanță a oricărei dispoziții, acorduri nevalide sau care nu sunt supuse executării, nu implică invaliditatea sau impracticabilitatea altor dispoziții ale acordului.

 12. Utilizatorul este avertizat că Administrația site-ului nu este responsabilă pentru vizitarea și utilizarea site-urilor externe, ale căror linkuri pot fi conținute pe site

 

2. Obligațiile utilizatorului

 1. Utilizatorul este de acord să nu întreprindă acțiuni care pot fi considerate ca încălcând legislația Republicii Moldova sau legislația internațională, inclusiv în domeniul proprietății intelectuale, drepturilor de autor și / sau drepturilor conexe, precum și orice acțiuni care conduc sau pot duce la întreruperea funcționării normale a Site-ului și serviciile site-ului.

 2. Utilizarea materialelor site-ului fără acordul deținătorilor drepturilor de autor este inacceptabilă. Pentru utilizarea legală a materialelor site-ului, este necesar să încheiați acorduri de licențiere (obținerea licenței) de la deținătorii drepturilor de autor.

 3. Când citați materiale de pe site, este necesar de indicat si sursa (link către site).

 4. Comentariile și alte intrări ale Utilizatorului pe Site nu trebuie să intre în conflict cu cerințele legislației Republicii Moldova și cu normele general acceptate de moralitate și etică.

 5. Utilizatorul se angajează să nu folosească Site-ul în scopuri:

a) care sunt ilegale, dăunătoare, amenințătoare, moral ofensatoare, defăimătoare, care încalcă drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, promovând ura și / sau discriminarea persoanelor din motive rasiale, etnice, de gen, sociale, precum și încălcarea normelor acceptate și a eticii comunicării pe internet sau împiedicarea activității altor utilizatori cu informațiile despre site, încălcarea drepturilor diferitelor minorități;

b) încălcarea drepturilor minorilor și / sau provocarea lor de prejudicii sub orice formă, inclusiv morală;

 1. Utilizatorul nu are dreptul să suplinească identitatea unei alte persoane care nu este un utilizator sau un reprezentant al unei organizații și / sau al unei comunități, inclusiv Serviciul de asistență pentru administrarea site-ului, angajații din administrarea site-ului, moderatorii forumului, precum și să inducă în eroare, colectarea și stocarea personalului date terță parte.

 

3. Alte condiții

 1. Toate disputele posibile care decurg din prezentul Acord sau legate de acesta sunt supuse soluționării în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.
 2. Inacțiunea din partea Administrației Site-ului în cazul încălcării de către oricare dintre Utilizatori a prevederilor Acordului nu privește Administrația Site-ului dreptul de a întreprinde acțiuni adecvate ulterioare în apărarea intereselor sale și protecția drepturilor de autor pentru materialele Site-ului protejate în conformitate cu legislația.

 

4. Tranzacții între vânzător și cumpărător

 1. Tranzacțiile dintre un agent de comerț electronic (Site) și cumpărători (Utilizatori) se efectuează pe baza unui acord de ofertă publică.

 2. Din momentul înregistrării pe Site, Utilizatorul acceptă acordul de ofertă publică.

 3. Acordul de ofertă publică se aplică tuturor achizițiilor efectuate de Utilizator prin intermediul Site-ului.

5. Diverse. Vă informăm despre rubrica nou creată în cabinetul personal pe pagina https://automall.md/ numită Parcul Auto.

Aici dvs. aveți posibilitatea de a adăuga/redacta/șterge automobilul dvs. adăugat.

 Opțiunea dată permite:

-          Vizualizarea achizițiilor efectuate pentru fiecare automobil în parte;

-          Posibilitatea dublării comenzii anterioare;

-          Evidenta cheltuielilor pe fiecare automobile în parte.

___________________________________________________________________________

2016 AUTO MALL SRL © Toate drepturile rezervate. Este interzisă copierea materialelor fără acordul titularului drepturilor de autor. La citarea este necesară o referință la site. Pentru toate întrebările referitoare la site-ul www.automall.md, vă rugăm să contactați support@automall.md

 

Acord de ofertă publică

 1. Acest acord este un acord de vânzare și cumpărare încheiat între compania Agent de comerț electronic „Auto Mall” S.R.L. (denumit în continuare Agent) și Cumpărător și stabilește condițiile pentru achiziționarea de bunuri prin intermediul site-ului www.automall.md, denumit în continuare „Site-ul”.

 

1. Dispoziții de bază

 1. Acest document este o ofertă publică în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.

 2. După ce a citit textul acestei oferte, Cumpărătorul o acceptă bifând caseta „Sunt familiarizat și accept termenii acordului de utilizare și acordului de ofertă publică” prin sistemul de activare electronică. Astfel, Cumpărătorul încheie un contract electronic care îi conferă dreptul de a cumpăra bunuri sau de a furniza servicii prin intermediul Site-ului.

 3. Cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul prin intermediul unui mesaj electronic trimis la adresa de e-mail a agentului (adresa este indicată pe site-ul web în secțiunea „Contacte”). Rezilierea contractului de către Cumpărător nu afectează obligațiile care au apărut înainte ca Agentul să primească notificarea de reziliere. Acordul este considerat reziliat după ce Cumpărătorul îndeplinește toate obligațiile asumate în legătură cu comenzile plasate înainte ca Agentul să primească o notificare de reziliere a Acordului.

 4. În cazul încălcării de către Cumpărător a termenilor prezentului acord sau dacă există alte motive de fond, Agentul are dreptul de a rezilia acest acord prin intermediul unui mesaj electronic trimis la e-mailul Cumpărătorului specificat în timpul înregistrării.

 5. Agentul se obligă să transfere bunurile către Cumpărător în conformitate cu termenii prezentului Contract și să primească bani de la acesta pentru bunuri, iar Cumpărătorul se angajează să plătească și să accepte bunurile în conformitate cu termenii prezentului Contract.

 6. Dacă este imposibil să furnizați o listă completă a bunurilor comandate, Agentul se angajează să informeze Cumpărătorul despre aceasta într-unul din următoarele moduri: Internet, telefon, e-mail. În acest caz, Agentul returnează banii primiți în contul bunurilor nedivizate, dacă a fost deja plătit de Cumpărător. Agentul nu poartă nicio responsabilitate financiară și nefinanciară suplimentară.

 7. Termenii separați ai prezentului acord sunt redactați prin intermediul unui link către un document / mesaj electronic.

 

2. Informații despre produs

 1. Mărfurile sunt prezentate pe Site prin intermediul unor mostre foto și / sau printr-o descriere care conține informații text cu o scurtă descriere a mărfii, parametrii, prețul, caracteristicile acestuia (link către caracteristicile mărfurilor).

 2. Costul mărfurilor este indicat în descrierea acestuia. Costul livrării bunurilor este determinat în funcție de locul livrării. Costurile de expediere sunt indicate în timpul plății.

 

3. Transferul-acceptarea mărfurilor

 1. Părțile sunt de acord că livrarea bunurilor către Cumpărător se face prin serviciile Agentului plătite de Cumpărător.

 2. Cumpărătorul plătește livrarea prin una dintre metodele oferite de Agent în momentul cumpărării și livrării.

 3. Agentul livrează bunurile Cumpărătorului în termenul specificat în momentul cumpărării și livrării.

 4. Cumpărătorul se obligă să accepte marfa în termenul de livrare specificat.

 5. Cumpărătorul este obligat să inspecteze bunurile din punct de vedere cantitativ și calitativ la momentul primirii (acceptării). Revendicările pentru cantitate și calitate (cu excepția defectelor ascunse, adică a defectelor care nu au putut fi detectate la primire) nu sunt acceptate din momentul semnării bonului de livrare sau / și facturii fiscale.

 6. Faptul acceptării bunurilor de către Cumpărător este semnarea bonului de livrare și / sau a facturii fiscale.

 7. În cazul în care Cumpărătorul refuză să primească produsul comandat sau o parte din acesta, Cumpărătorul plătește Agentului pentru livrarea produsului.

 8. Agentul se obligă să livreze Cumpărătorului numai bunurile care au fost comandate de Cumpărător la încheierea prezentului Contract. Agentul este pe deplin responsabil față de Cumpărător în cazul încălcării acestei condiții, inclusiv rambursarea costurilor de expediere și returnare.

 9. Agentul garantează că toate informațiile despre produsul furnizat în prezentul acord sunt adevărate.

 10. Agentul garantează că mărfurile vor fi ambalate corespunzător pentru a evita deteriorarea în timpul livrării.

 11. Cumpărătorul este obligat să accepte necondiționat bunurile dacă ambalajul lor este intact.

 

4. Mod de plată pentru bunuri

 1. Cumpărătorul alege o metodă convenabilă de plată pentru bunuri din lista de opțiuni oferite în momentul comenzii.

 

5. Altele

 1. Proprietatea asupra bunurilor și riscul pierderii accidentale ale acesteia revin Cumpărătorului în momentul primirii acesteia.

 2. Agentul este pe deplin responsabil față de Cumpărător pentru conformitatea mărfurilor cu cea declarată și înlocuirea acesteia în caz de neconformitate, în conformitate cu legea „Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor”.

 3. Agentul garantează îndeplinirea tuturor condițiilor stipulate de legea „Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor” în cadrul îndeplinirii obligațiilor care decurg din prezentul acord.

 4. Acest acord a fost întocmit în limba rusă.

 5. Toate modificările și completările la prezentul acord sunt făcute în formă electronică și fac parte integrantă din acord.

 6. Prezentul acord intră în vigoare din momentul acceptării și este valabil pe termen nelimitat, până când este reziliat de una dintre părți.

 7. Prezentul acord poate fi reziliat dacă:

  • Agentul nu îndeplinește condițiile pentru transferul bunurilor către Cumpărător în perioada specificată în Contract;

  • Cumpărătorul nu a acceptat bunurile în perioada specificată în Contract;

  • Agentul a livrat cumpărătorului bunurile care nu îndeplinesc condițiile prezentului acord.

 

6. Cerințe ale părților

 1. Detaliile agentului sunt indicate pe site.

 2. Detaliile Cumpărătorului sunt indicate în momentul înregistrării pe site.

____________________________________________________________________________________________________________________

2016 AUTO MALL SRL © Toate drepturile rezervate. Este interzisă copierea materialelor fără acordul titularului drepturilor de autor. La citarea este necesară o referință la site. Pentru toate întrebările referitoare la site-ul www.automall.md, vă rugăm să contactați support@automall.md

 

Organismul responsabil cu protecția consumatorilor din Republica Moldova este:

 

Agenția pentru Protecția Consumatorilor

Adresa: Chișinău, st. Vasile Alexandri, 78 de ani
Tel: (022) 74-14-64
E-mail: consumator@apc.gov.md
www.consumator.gov.md